Bệnh lở mồm long móng

Các bệnh thường gặp ở trâu, bò và cách chữa trị

Bài 1: BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG

 1. Thông tin chung
 2. Triệu chứng
 3. Điều trị
 4. Phòng bệnh

Bài 2: BỆNH UNG KHÍ THÁN

 1. Thông tin chung
 2. Triệu chứng
 3. Bệnh tích
 4. Phòng và trị bệnh

Bài 3: BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG TRÂU BÒ

 1. Thông tin chung
 2. Triệu chứng
 3. Bệnh tích
 4. Điều trị
 5. Phòng bệnh

Bài 4: BỆNH CHƯỚNG HƠI DẠ CỎ

 1. Thông tin chung
 2. Nguyên nhân
 3. Triệu chứng
 4. Điều trị
  4.1.Hộ lý:
  4.2.Tìm mọi cách làm thoát hơi trong dạ cỏ
  4.3. Ức chế sự lên men sinh hơi
  4.4.Trợ sức, trợ lực

Bài 5: BỆNH TIÊN MAO TRÙNG

 1. Thông tin chung
 2. Dịch tễ học
 3. Triệu chứng
 4. Điều trị

Bài 6: BỆNH SÁN LÁ GAN

 1. Thông tin chung
 2. Vòng đời
 3. Triệu chứng
 4. Điều trị
 5. Phòng bệnh

Bài 7: BỆNH GIUN ĐŨA BÊ NGHÉ

 1. Thông tin chung
 2. Triệu chứng
 3. Điều trị

Bài 8: BỆNH VIÊM PHỔI Ở GIA SÚC

 1. Nguyên nhân
 2. Triệu chứng
 3. Điều trị

Bài 9: TRÚNG ĐỘC SẮN

 1. Nguyên nhân
 2. Triệu chứng
 3. Giải độc

Bài 10: BỆNH CẢM NẮNG

 1. Nguyên nhân
 2. Triệu chứng
 3. Điều trị

Bài 11: BỆNH VIÊM TỬ CUNG

 1. Thông tin chung
 2. Nguyên nhân bệnh
 3. Triệu chứng bệnh
  3.1. Triệu chứng cục bộ
  3.2. Triệu chứng toàn thân
 4. Chẩn đoán bệnh
 5. Phòng và trị bệnh
  5.1. Phòng bệnh
  5.2.Trị bệnh

Bài 12: BỆNH SÁT NHAU

 1. Thông tin chung
 2. Nguyên nhân
 3. Triệu chứng
 4. Điều trị