Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Nhãn

Xin giới thiệu với bà con và các bạn cuốn sách Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Nhãn gồm 6 chương, 127 trang của 2 tác giả Nguyễn Hữu Hoàng và Lương Xuân Lâm, do nhà xuất bản Thời Đại xuất bản năm 2010.

Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1

Khái quát chung về cây Nhãn

 1. Đặc điểm của cây Nhãn
 2. Giá trị của quả Nhãn
 3. Vườn Nhãn là địa điểm du lịch lý tưởng

Chương 2

Các giống Nhãn và phương pháp chăm sóc cây giống

 1. Các giống Nhãn chủ yếu
 2. Phương pháp chăm sóc cây giống

Chương 3

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Nhãn trưởng thành

 1. Các yêu cầu về điều kiện tự nhiên
 2. Phương pháp làm đất và chăm sóc Nhãn
 3. Một số kỹ thuật chăm sóc làm Nhãn có năng suất cao
 4. Các biện pháp thâm canh Nhãn

Chương 4

Xây dựng và cải tạo vườn Nhãn

 1. Xây dựng vườn Nhãn
 2. Các biện pháp ghép cải tạo vườn Nhãn

Chương 5

Biện pháp phòng trừ sâu bệnh phá hoại cây Nhãn

 1. Bệnh cháy lá
 2. Bệnh phấn trắng
 3. Bệnh thối bông
 4. Đốm mốc xanh, mốc xám trên lá nhãn
 5. Bệnh thối rễ
 6. Bệnh khô cành
 7. Bệnh đốm bồ hóng
 8. Bệnh thán thư
 9. Bệnh đốm rong
 10. Bệnh chùn ngọn (bệnh chổi rồng)
 11. Chống rụng quả sinh lý cho Nhãn
 12. Phòng trừ 1 số sâu hại Nhãn

Chương 6

Phương pháp thu hoạch và bảo quản Nhãn

 1. Phương pháp thu hoạch Nhãn
 2. Bảo quản và chế biến Nhãn
 3. Xử lý sau thu hoạch để Nhãn sai quả hàng năm

PHẦN 1 :

Ky-thuat-trong-va-cham-soc-cay-NHAN-p1-da-IN

PHẦN 2

Ky-thuat-trong-va-cham-soc-cay-NHAN-p2-da-IN