Trang trại VŨ GIA về đêm

Thôn Lộc Môn - Xã Liên Sơn - Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình