Bộ lọc đĩa hệ thống tưới gốc có bù áp

Hệ thống tưới có bù áp công nghệ Isael

500 gốc Nhãn muộn Hưng Yên được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động có bù áp công nghệ Isael. Bù áp tức là béc tưới gần máy bơm và béc xa máy bơm cũng đều có lưu lượng nước ra như nhau. Đây là mấu chốt của công nghệ Isael được áp dụng trong hệ thống tưới tự động cây trồng. Béc tưới chúng tôi sử dụng là loại BÉC TƯỚI CHỐNG CÔN TRÙNG + BÙ ÁP RIVULIS SUPERTIF 25L/H. Tưới theo công nghệ này đảm bảo tiết kiệm nước tối đa, giảm chi phí điện chạy máy bơm, đặc biệt giảm công lao động bón phân hàng năm do hệ thống này có thể tưới phân hoà tan trong nước. Chi phí cho một hecta đất khoảng 22 triệu

Trong clip bơm dùng loại 370w, sau này sử dụng loại công suất 2kw bán kính phun xa hơn nhiều.