Ung khí thán trâu bò

Bệnh ung khí thán

1. Thông tin chung Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do 1 loại vi khuẩn yếm khí có nha bào gây bệnh….

Read More