Trang trại Vũ Gia nhìn từ vệ tinh

Hình ảnh trang trại chụp từ vệ tinh

Google Map đã cập nhật hình ảnh trang trại Vũ Gia tháng 4/2019. Đường đỏ bao quanh chu vi của trang trại. Tổng diện tích trang trại gần 5ha.