Cách chọn trâu bò đực giống

Cách kiểm tra trâu, bò đực giống trước khi mua

Việc kiểm tra sức khỏe cho đực giống được tiến hành theo các bước sau: Kiểm tra khối lượng cơ thể hàng tháng…

Read More