Blog Right Sidebar

Bệnh sán lá gan trâu bò

Bệnh sán lá gan

1. Thông tin chung Bệnh do sán lá gây ra, những sán này thường ký sinh ở ống dẫn mật, đôi khi thấy…

Read More
Bệnh giun đũa ở bê nghé

Bệnh giun đũa bê nghé

1. Thông tin chung Bệnh được truyền từ mẹ sang con qua bào thai, do một loài giun tròn giống chiếc đũa gây…

Read More