Thiết kế hệ thống tưới tự động 7

Tính toán hệ thống tưới tự động từ A đến Z

+Thiết kế theo các bước sau đây: -Bước 1: Khảo sát, đo đạc, thu thập tất cả các dữ liệu có liên quan…

Read More
Bộ lọc đĩa hệ thống tưới gốc có bù áp

Hệ thống tưới có bù áp công nghệ Isael

500 gốc Nhãn muộn Hưng Yên được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động có bù áp công nghệ Isael. Bù…

Read More