Bộ lọc đĩa hệ thống tưới gốc có bù áp

Hệ thống tưới có bù áp công nghệ Isael

500 gốc Nhãn muộn Hưng Yên được đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tự động có bù áp công nghệ Isael. Bù…

Read More