Bò đực giống

Cách chọn trâu bò theo các hướng sản xuất

Chọn lựa trâu bò phù hợp với mục đích sản xuất là một khâu quan trọng trong quy trình chăn nuôi trâu, bò,…

Read More
Cách chọn trâu bò đực giống

Cách kiểm tra trâu, bò đực giống trước khi mua

Việc kiểm tra sức khỏe cho đực giống được tiến hành theo các bước sau: Kiểm tra khối lượng cơ thể hàng tháng…

Read More