Azidin trị bệnh tiên mao trùng trâu bò

Bệnh tiên mao trùng

1. Thông tin chung Bệnh tiên mao trùng là bệnh ký sinh trùng đường máu thường gặp nhất ở gia súc lớn, ngoài…

Read More