Bệnh tụ huyết trùng trâu bò

1. Thông tin chung Bệnh tụ huyết trùng trâu bò là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn tụ huyết trùng gây…

Read More