Chỉ đường

[one_half]

[one_half]
[google_map width=”100%” height=”350″ src=”https://maps.google.com/maps?q=Trang trại Vũ Gia – Hoà Bình+Road,+xã Trung Sơn,+Huyện Lương Sơn,+Hoà Bình&hl=en&sll=-37.814107,144.96328&sspn=1.386516,3.606262&oq=sydn+Victoria,+Australia&hnear=Thôn Lộc Môn+Rd,+Xã Trung Sơn+Huyện Lương Sơn+3061,+Hoà Bình&t=m&z=13″][/one_half]

[one_half_last]
[google_map width=”100%” height=”350″ src=”https://maps.google.com/maps?q=Thôn Lộc Môn+Road,+xã Trung Sơn,+Huyện Lương Sơn,+Hoà Bình&hl=en&sll=-37.814107,144.96328&sspn=1.386516,3.606262&oq=sydn+Victoria,+Australia&hnear=Thôn Lộc Môn+Rd,+xã Trung Sơn+huyện Lương Sơn+3061,+Hoà Bình&t=h&z=13″][/one_half_last]