Bệnh viêm phổi ở trâu bò

Bệnh viêm phổi

1. Nguyên nhân Do gia súc bị nhiễm lạnh Chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc kém Do gia súc hít phải một số…

Read More