Bệnh giun đũa ở bê nghé

Bệnh giun đũa bê nghé

1. Thông tin chung Bệnh được truyền từ mẹ sang con qua bào thai, do một loài giun tròn giống chiếc đũa gây…

Read More