Trâu bò bị cảm nắng

Bệnh cảm nắng

1. Nguyên nhân Do chăn thả gia súc hoặc bắt gia súc làm việc dưới trời nắng to, nắng chiếu trực tiếp vào…

Read More